جداول قیمت‌ها

برای ساخت جداول قیمتی، بکشید و رها کنید.

طرح ها

جداول قیمت


لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

شخصی


رایگان


سی روز پشتیبانی رایگان
یک اکانت ویژه
هماهنگ با دیتابیس ابری


شروع کنید

شرکتی


9 هزار تومان


شش ماه پشتیبانی رایگان
دو اکانت ویژه
هماهنگ با دیتابیس ابری


شروع کنید

تجاری


19 هزارتومان


یکسال پشتیبانی رایگان
پنج اکانت ویژه
هماهنگ با دیتابیس ابری


شروع کنید

تعرفه خود را انتخاب کنید


۲۹ هزار تومان

یک قالب

یک قالب، پشتیبانی دائمی


شروع کنید

۹۹ هزار تومان

عضویت یکساله

دسترسی به تمام قالب ها


شروع کنید

۱۹۹ هزار تومان

دسترسی دائمی

دسترسی به همه چیز


شروع کنید
قیمت ها

نوع لایسنس خود را مشخص کنید


لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

شخصی

۹ هزار تومان

سی روز پشتیبانی رایگان
یک اکانت ویژه
هماهنگ با دیتابیس ابری


شروع کنید

شرکتی

۶۹ هزارتومان

شش ماه پشتیبانی رایگان
دو اکانت ویژه
هماهنگ با دیتابیس ابری


شروع کنید

ویژه

۱۵۹ هزارتومان

یکسال پشتیبانی رایگان
پنج اکانت ویژه
هماهنگ با دیتابیس ابری


شروع کنید
قیمت ها

نوع لایسنس خود را انتخاب کنید


لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

شخصی

۹ هزارتومان

سی روز پشتیبانی رایگان
یک اکانت ویژه
هماهنگ با دیتابیس ابری


شروع کنید

ویژه

۱۶۹ هزارتومان

یکسال پشتیبانی رایگان
پنج اکانت ویژه
هماهنگ با دیتابیس ابری


شروع کنید